تاریخچه اسیاب آبی در قلعه قدیم اسفاد

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


اسیاب ابی قدیم


نان گندم از مهمترین غلات اصلی غذای انسانها می باشد گندم از زمان قدیم  تا به امروز از کشتزارها ومزارع در سرتاسر ایران وجهان از مهم ترین مشاغل بوده که بدون ان زندگی دچار بحران و مشکل می باشد 

در قدیم که  بیشتر مردم کشاورز بودند  وکشت گندم  از شغل اصلی انها محسوب می شد ولی با پیشرفت زمان وتکنولوژی امروز رو به کاهش یافته 

که دونوع  کشت گندم داشتیم دیمه و اوه همون آبی  که به این صورت بود که تخم گندم را در زمین شیار شده می پاشیدن و روی انها را هموار یا به قول اسفادیها ماله کرده تا گندم پوشیده شده واب می خورد تا موقع برداشت 


 برداشت ان با ابزارهای مخصوصی درو وبه صورت بغل جمع اوری شده و باری گندم را با ترفند ماهرانه ای با ریسمان بسته وبا الاغ در خرمنگاه ذخیره وبا گاو یا الاق نرم کرده وقسمت کاه وگندم را با چیگ و غربل یا غربال  به وسیله باد جدا کرده وکاها مخصوص خوراک دامها بود وگندم هم به اسیاب برده می شد تا ارد شود 

در اسفاد قدیم دو اسیاب ابی بود که به وسیله  اب کار می کرد


 یکی در کنار باغ حاجی علی محمد جعفری از اقای  حاج میرزا حسن حسنی 

 ودیگری از حاج میرزا حسن عطایی که  شرح ان به این روال می باشد 

 حوضچه ای به عمق حدودا ده متر وقطر حوض دو متر از ساخت سیمان که از اب قنات پر  می شد . که در ان زمان جوانان هنوز خاطره هایی از ان را به یاد دارند 

که اثارش تا قبل از زلزله ۷۶ بود که از آن  برای اب تنی وشنا  استفاده می کردند وپایین این حوض شکافی داشت که اب از این منبع خارج می شد ودر پره ای چوبی بزرگ که این پره به وسیله ی چوبی ماحرانه به سنگ اسیاب وصل می شده با این توضیح که وقتی اب از خروجی خزانه به پره ریخته می شده پره شروع به حرکت  کرده وچوبی که به سنگ اسیا از طریق پره وصل بوده سنگ هم شروع به چرخش کرده 

سنگ اسیا تشکیل شده از یک سنگ محرک که همان سنگی که به چوب وپره وصل بوده وسنگ ثابت که بر زمین استوار بوده وسنگ محرک بر روی ان به گردش در می امده 

این سنگها به وسیله ادمهای کار کشته و وارد از بهناباد که شخص خاصی مسئول آن بوده از کوه منتخب و  چیده ( تراشیده وگرد ) می شده و استفاده می شده 

سنگ ها محموله سنگین بوده وبه متراژ حدودا یکنیم ودومتر قطر داشته ووسط ان سوراخی داشته که با اهرم شروع به چرخش می شده


 که این سنگ هم تا چند سال قبل در در قلعه قدیم اسفاد بود 

سنگ ثابت که بر زمین استوار بوده دارای برجستگی به داخل بوده که گندم به وسیله دولچه از سکویی که محل استقرار گندوم بوده  در ان کم کم در گلوی سنگ ریخته وسنگ در حال چرخش با سنگ ثابت باعث نرم شدن گندم و نرم و آرد می شده 

 سنگ ثابت یک طرفش دارای شکافی بوده که به وسیله نردو ارد نرم شده به داخل حوچه ای از سیمان ریخته واز حوچه به وسیله شاگردک به داخل جوال یا کیسه منتقل می کردن وسرش را با نخ می بستند وبه وسیله الاغ به خانها روانه ومورد استفاده قرار می گرفته 

از سنگ آسیاب قافل نشیم  چون قدمت 

واثار باستان ان پرچمی سرفراز از  اسفاد قلب زیرکوه دارد 

 در پایان فاتحه ای بخوانیم  برای  این بزرگ مردان حاجی میرزا حسن حسنی و خواجه معین وحاجی میرزا  حسن عطایی با ذکر صلوات بر محمد ال محمد


خالقی اسفاد 


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها